Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2011 година

Публикувано на: 16.03.2012 - 11:00

През 2011 г. коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години е 58.5%, или с 1.2 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2010 година. За същия период коефициентът на безработица се увеличава с 1.0 процентен пункт, като достига 11.2%.

Прессъобщение
Статистическа област