Наети лица и средна работна заплата, четвърто тримесечие на 2011 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2011 г. намаляват с 2.6% спрямо края на септември 2011 г. и достигат 2.13 милиона. През четвъртото тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата се увеличава с 4.9% до 727 лв. спрямо третото тримесечие на 2011 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: