Индекс на разходите на работодателите за труд за третото тримесечие на 2011 година

По предварителни данни на НСИ през третото тримесечие на 2011 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват със 7.2% спрямо третото тримесечие на 2010 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: