Основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2011 година

През третото тримесечие на 2011 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години e 59.9% (с 0.7 пункта по-нисък в сравнение с третото тримесечие на 2010 година). За същия период коефициентът на безработица се увеличава с 0.7 пункта и достига 10.2%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: