Предварителни резултати от Наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2011 година

НСИ публикува предварителни резултати за икономическата активност на населението от Наблюдението на работната сила за третото тримесечие на 2011 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: