Индекс на разходите на работодателите за труд за второто тримесечие на 2011 година

По предварителни данни на НСИ през второто тримесечие на 2011 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.1% спрямо второто тримесечие на 2010 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: