Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2011 година

През второто тримесечие на 2011 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години e 58.2%, или с 2.0 пункта е по-нисък в сравнение с второто тримесечие на 2010 година. За същия период коефициентът на безработица се увеличава с 1.2 пункта и достига 11.2%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: