Наети лица и средна работна заплата, второ тримесечие 2011 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2011 г. нарастват с 2.3% спрямо края на март 2011 г. и достигат 2.20 милиона. През второто тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата нараства с 4.2% до 699 лв. спрямо първото тримесечие на 2011 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: