Предварителни резултати от Наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2011 година

Поради големия обществен интерес НСИ публикува предварителни резултати за икономическата активност на населението от Наблюдението на работната сила за второто тримесечие на 2011 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: