Индекс на разходите на работодателите за труд за първото тримесечие на 2011 година

По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2011 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 6.8% спрямо първото тримесечие на 2010 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: