Премини към основното съдържание

Съвместяване на работа със семеен живот

Публикувано на: 10.05.2011 - 11:00

Според резултатите от изследването, през 2010 г. 1 263.1 хил. лица на възраст 15 - 64 навършени години се грижат за свои или за други деца на възраст до 14 навършени години. От тях 68.0%, съвместяват грижите с изпълнението на трудовите си задължения.

Прессъобщение
Статистическа област