Индекс на разходите на работодателите за трудза третото тримесечие на 2010 година

По предварителни данни на НСИ през третото тримесечие на 2010 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.7% спрямо третото тримесечие на 2009 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: