Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2010 година

Публикувано на: 22.11.2010 - 11:00

През третото тримесечие на 2010 г. коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години достига 60.6%, или е с 2.5 пункта по-нисък в сравнение с третото тримесечие на 2009 година. За същия период коефициентът на безработица се увеличава с 2.8 пункта и достига 9.5%.

Прессъобщение
Статистическа област