Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие на 2010 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2010 г. намаляват с 1.3% спрямо края на юни 2010 г. и достигат 2.20 милиона. През третото тримесечие на 2010 г. средната месечна работна заплата намалява с 0.3% до 638 лв. спрямо второто тримесечие на 2010 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: