Наети лица и средна работна заплата за 2009 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2009 г. намаляват с 2.5% спрямо 2008 г. и достигат 2.41 млн. души. В сравнение с 2008 г. средната годишна работна заплата през 2009 г. нараства с 11.6% до 7 296 лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: