Индекс на разходите на работодателите за труд, II тримесечие 2010 г.

По предварителни данни на НСИ през второто тримесечие на 2010 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8.2% спрямо второто тримесечие на 2009 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: