Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2010 година

Публикувано на: 23.08.2010 - 11:00

През второто тримесечие на 2010 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години достига 60.2% и е с 3.1 пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2009 година.

Прессъобщение
Статистическа област