Наети лица и средна работна заплата, второ тримесечие на 2010 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2010 г. се увеличават с 1.7% спрямо края на март 2010 г. и достигат 2.23 милиона. През второто тримесечие на 2010 г. средната месечна работна заплата нараства с 3.4% до 640 лв. спрямо първото тримесечие на 2010 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: