Индекс на разходите на работодателите за труд, I тримесечие 2010 г.

По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2010 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 9.4 % спрямо първото тримесечие на 2009 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: