Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната
сила през първото тримесечие на 2010 година

Публикувано на: 25.05.2010 - 11:00

През първо тримесечие на 2010 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години намалява с 3.8 пункта в сравнение със същия период на 2009 г. и достига 58.8%.

Прессъобщение
Статистическа област