Премини към основното съдържание

Навлизане на младите хора на пазара на труда
- Основни резултати от проведения допълнителен модул към Наблюдението на работната сила през 2009 година

Публикувано на: 30.04.2010 - 11:00

Според резултатите от изследването „Навлизане на младите хора на пазара на труда”, проведено през 2009 г., 935.6 хил., или 79.9% от лицата на възраст 15 - 34 навършени години (напуснали образователната система), работят или са имали работа след напускане на образованието. От тях 74.1% са започнали първата си работа след повече от три месеца от датата на напускане на най-високата степен на образование.

Прессъобщение
Статистическа област