Индекс на разходите на работодателите за труд, IV тримесечие 2009 г.

По предварителни данни на НСИ през четвъртото тримесечие на 2009 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 7.2% спрямо четвърто тримесечие на 2008 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: