Наблюдение на работната сила, IV тримесечие 2009 г.

През четвъртото тримесечие на 2009 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години е 61.2%, или с 3.1 пункта по-нисък в сравнение със съответното тримесечие на 2008 година. За същия период коефициентът на безработица се увеличава с 2.9 пункта и достига 7.9%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: