Индекс на разходите на работодателите за труд, III тримесечие 2009 г.

По предварителни данни на НСИ през трето тримесечие на 2009 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.0 % спрямо трето тримесечие на 2008 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: