Индекс на разходите на работодателите за труд, IV тримесечие 2008 г.

По предварителни данни на НСИ през четвърто тримесечие на 2008 година разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 19.1 % спрямо четвърто тримесечие на 2007 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: