Наблюдение на работната сила, IV тримесечие 2008 г.

През четвъртото тримесечие на 2008 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години достига 64.3% при 62.9% за същия период на 2007 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: