Индекс на разходите на работодателите за труд, I тримесечие 2009 г.

По предварителни данни на НСИ през първо тримесечие на 2009 година разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 19.2% спрямо първото тримесечие на 2008 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: