Индекс на разходите на работодателите за труд, II тримесечие 2009 г.

По предварителни данни на НСИ през второ тримесечие на 2009 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 15.6 % спрямо второ тримесечие на 2008 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: