Наблюдение на работната сила, III тримесечие 2009 г.

През третото тримесечие на 2009 г. коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години e 63.1%, или с 1.9 пункта по-нисък в сравнение със същия период на миналата година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: