Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица през 2012 година (предварителни данни)

По предварителни данни на НСИ през 2012 г. броят на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица е 11 460.

Прессъобщение: 
Статистическа област: