Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2011 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт през второто шестмесечие на 2011 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 15 620 извършени престъпления. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 17 634, като от тях 1 200 са непълнолетни лица на възраст 14 - 17 години.

Прессъобщение: 
Статистическа област: