Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица през 2011 година (предварителни данни)

По предварителни данни на НСИ през 2011 г. броят на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица е 12 223. Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи деца през 2011 г. е 1 894 на 100 хил. души от населението на възраст 8 - 17 години.

Прессъобщение: 
Статистическа област: