Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2010 година

През 2010 г. са завършили с осъдителна присъда делата за 35 397 извършени престъпления. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 39 070. В сравнение с 2009 г. се наблюдава намаление на престъпленията, завършили с осъждане с 5.4% и с 4.4% на осъдените лица.

Прессъобщение: 
Статистическа област: