Премини към основното съдържание

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица през 2010 година (предварителни данни)

Публикувано на: 01.04.2011 - 11:00

През 2010 г. се наблюдава тенденция на намаление (с 8.0%) на броя на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни. Броят им през 2010 г. е най-нисък през последните години - 12 108.
Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет в детските педагогически стаи за първи път, през 2010 г. е по-голям с 0.3% спрямо 2009 г. и достига 4 170.

Прессъобщение
Статистическа област