Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през третото тримесечие на 2009 година

По предварителни данни на Националния статистически институт, броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през третото тримесечие на 2009 г. бележи увеличение с 14.9% спрямо съответното тримесечие на 2008 година. Техният брой достига 6 950.

Прессъобщение: 
Статистическа област: