Издателска дейност (издадени книги и брошури и продължаващи издания през 2012 година)