Основни данни за културата в Република България през 2012 година

Статистическите изследвания на НСИ осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, читалищата, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО и Евростат.

Прессъобщение: 
Статистическа област: