Премини към основното съдържание

Издадени книги и брошури за периода януари - септември 2010 г. и продължаващи издания през 2010 година

Публикувано на: 08.07.2011 - 11:00

Националният статистически институт осигурява информация за издателската продукция в страната (книги и брошури) и продължаващите издания (вестници и периодика). Източник на данните е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”. Основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Прессъобщение
Статистическа област