Издадени книги и брошури за периода януари - септември 2010 г. и продължаващи издания през 2010 година

Националният статистически институт осигурява информация за издателската продукция в страната (книги и брошури) и продължаващите издания (вестници и периодика). Източник на данните е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”. Основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Прессъобщение: 
Статистическа област: