Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения