Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2012 година

В края на 2012 г. заведенията за болнична помощ са 339 с 48 308 легла, като 312 от тях са болници с 45 726 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 1 804 с 838 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 141 с 4 426 легла.

Прессъобщение: 
Статистическа област: