Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2011 година

В края на 2011 г. в страната функционират 344 заведения за болнична помощ с 47 391 легла в тях. От тях болниците са 315 с 44 811 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 1 770 с 924 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 150 с 4 546 легла.

Прессъобщение: 
Статистическа област: