Доходи, разходи и потребление на домакинствата през първото тримесечие на 2010 година

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2010 г. е 887 лв. и в сравнение със същото тримесечие на 2009 г. се увеличава с 5.7%.
През първото тримесечие на 2010 г. средно на лице от домакинство са изразходвани 764 лв., което е с 3.5% повече в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: