Премини към основното съдържание

Доходи, разходите и потреблението на домакинствата през 2009 година

Публикувано на: 15.04.2010 - 16:00

През 2009 г средният годишен доход общо на лице от домакинството е 3 867 лв., което е с 3.2% по-висок спрямо 2008 г. Основната част от този доход – 95.5% е получена под формата на текущи приходи от работна заплата, пенсии, социални помощи, детски надбавки, както и от приходи от предприемачество и продажби на имущество. Останалата част от отчетения общ доход – 4.5% се дължи на заеми, кредити и спестявания.

Прессъобщение