Доходи, разходи и потребление на домакинствата, ноември 2009 г.