Доходи, разходи и потребление на домакинствата, ноември 2008 г.