Доходи, разходи и потребление на домакинствата, януари 2009 г.