Доходи, разходи и потребление на домакинствата, февруари 2009 г.