Доходи, разходи и потребление на домакинствата, април 2009 г.