Доходи, разходи и потребление на домакинствата, март 2009 г.